pomáháme

Pomocné tlapky o. p. s. - asistenční psi pro
zdravotně postižené

Helppes - Centrum výcviku psů pro postižené o.s.®

 O.S. Srdcem pro kočky

nadační fond Pes v nouzi

SmartDog s.r.o. Slovensko

Když zábava pomáhá

Uspořádat jakoukoli veřejnou akci vyžaduje spoustu času, nadšení, příprav a práce. Když se pak pořadatelům podaří skloubit zábavu i pomoc potřebným v jedno, bývá to pro ně ta nejlepší odměna.

 

První říjnovou sobotu se na louce v Jesenici u Prahy konal zábavný program pro pejsky na podporu spolku Pes nejvěrnější přítel. Krásné počasí a připravený bohatý program přilákal několik desítek diváků. Ti se mohli podívat na ukázku různých psích sportů včetně klasické kynologie a také si vyslechnout krátké představení canisterapie. Ti, kdo přišli na akci se psem, se mohli zúčastnit dvou sranda závodů – jeden byl v podobě agility dráhy a druhý coby přivolání za ztížených podmínek uličkou plnou lákadel. Na místě si mohli diváci zakoupit i lístky do tomboly, čímž rovněž (spolu s dobrovolným vstupným) přispěli na chod spolku Pes nejvěrnější přítel.

Vznik spolku

Spolek Pes nejvěrnější přítel byl založen v březnu roku 2015. „Založila jsem ho na základě velké nouze pejsků – ať už týraných, nebo nechtěných. Bylo mi jasné, že potřebujeme nějaké finance na veterinární péči a abychom mohli pořádat veřejnou sbírku, musel vzniknout spolek,“ říká zakladatelka Simona Štěpánková. Spolek funguje na bázi dočasných péčí a to celorepublikově, což je naprosto unikátní. V současné době se pracuje na vybudování azylu pro psy. Pozemek i s budovou byl koupen před rokem, a i když to bude práce na dlouhou trať, projekt již mají vypracovaný. Jelikož nebude mít formu klasického útulku, ale bude to azyl, umožní to přijímat psy z různých poměrů a rovnou s nimi začít pracovat na socializaci a řešit jejich zdravotní stav.Bertík byl první

Spolek za tři a půl roku svého fungování přijal přibližně 750 psů. Přes 600 jich je v nových domovech. Každý pes měl svůj originální příběh, ale stěžejní pro celý spolek byl pes Bertík, kterého přijali v březnu roku 2015. Byl to pes jezevčíkovitého typu, jen trochu větší. Přišel z rodiny, kde ho týraly děti. Ty ho mimo jiné shodily z výšky na zem, čímž si zlomil ramenní kloub. Neposkytly mu žádnou péči ani ošetření. Teprve když si sousedka všimla, že pes skáče po třech nohách a má viditelné bolesti, kontaktovala Simonu Štěpánkovou. Té se podařilo psa od rodiny odebrat a hned s ním jela na veterinární kliniku do Prahy. Tenkrát jí bylo řečeno, že je nutné nohu amputovat. To bylo pro Simonu nemyslitelné. Pátrala tedy po možnostech, jak tuto prognózu zvrátit. Nakonec veterinář přišel s nabídkou operace, která by stála přibližně 20 tisíc korun, ovšem bez jakékoli záruky, že se stav psa zlepší. Simona Štěpánková neváhala a s operací souhlasila. To byl první popud k tomu, kdy si uvědomila, že bude potřebovat na podobné případy peníze. Díky tomu založila spolek Pes nejvěrnější přítel a s tím i sbírku. Bertíkovi zaplatila operaci a ten nyní běhá po čtyřech nohách. Nikdo by na něm nepoznal, že mu něco bylo. Rekonvalescence trvala dlouho, a nakonec zůstal v dočasné péči natrvalo, protože si ho tam zamilovali. „To byl impulz k tomu všemu. Jsem ráda, že jsem do toho šla, že jsem se tak rozhodla. Snažíme se to tak dělat i teď, nekoukám na to, kolik operace stojí, ale risknu to. Protože vím, že to může dobře dopadnout,“ říká Simona Štěpánková.

Plný stav

V současné době se spolek stará asi o devadesát psů. Před nedávnem přebral psy v zuboženém stavu z vlčkovické kauzy. Majitelka se o své psy, kteří se neustále nekontrolovaně množili, utíkali a dělali škodu lidem v obci, vůbec nestarala. Nejprve od ní převzali třicet psů, které jim darovala. S dalšími už to muselo jít přes úřady. Původně jeli na místo, že převezmou dalších dvacet psů, ale nakonec jich odváželi 53. „Bylo to náročné, ale v ten den jsme je zvládli převzít, zajistit jim péči a rozvézt je do dočasné péče,“ svěřuje se Simona Štěpánková. Po tomto velkém příjmu museli ve spolku vyhlásit stop stav. Nyní čekají na soud, který psy majitelce oficiálně odebere, protože do té doby s nimi nemohou manipulovat ani je kastrovat. Tito psi nebyli socializovaní a žili ve velké smečce, je tedy nutné je vše naučit od začátku. Teprve v momentu, kdy se spolek stane majitelem psů, je může nabídnout do adopce. „Jsme ale díky tomu takoví zamražení, nemůžeme přijímat další psy. Jeden pes je slepý, jedna fenka nemůže na zadní nohy, dáváme jim maximální péči. Jsme všichni dobrovolníci a děláme to ve svém volném čase,“ doplňuje Simona Štěpánková. Všichni psi v dočasné péči jsou velmi závislí na lidech, protože individuální péči od člověka neznali. Když se pak některému „dočaskáři“ změní životní situace a nemůže v této činnosti pokračovat, musí se za něj rychle najít náhrada.

Dočasných péčí není nikdy dost

Dočasnou péčí se rozumí taková péče, při které si člověk vezme psa k sobě domů, vychovává ho a zajistí mu veškeré potřeby, aby byl připraven do adopce. „Dočaskářem“ se může stát jakákoliv osoba starší osmnácti let, která chce pomoci psům a dokáže je připravit tak, aby mohli jít do další rodiny – tedy socializovat, odnaučit bázlivosti, naučit je čistotnosti a dát jim základní výchovu. Zájemce o tuto činnost dostane nejprve dotazník, který vyplní a popíše podmínky, které může psu nabídnout. „Dočaskář“ může mít i svého vlastního psa, což je ve většině případů ideální. Nesocializovaní psi, kteří nejsou zvyklí na kontakt s lidmi, často pocházejí z velkých smeček, kde jim ostatní psi dělali společnost. Pokud tedy má „dočaskář“ svého psa, může se od něj ten dočasný učit. Navíc je pro něj v neznámém prostředí psychickou oporou. Někdy se stane, že se dočasný majitel do nově příchozího psa zamiluje a už si ho ponechá. Pokud se tak stane a ve spolku vědí, že se má pes dobře, jsou jedině rádi.

Složení smečky

Díky psům z Vlčkovic mají nyní ve spolku mišmaš různě vyhlížejících psů. Nejvíc jich je ve středním věku kolem pěti let, ale mají zde i starší psy. Spolek mimo dočasných péčí nabízí i doživotní péče, kde je možné psa virtuálně adoptovat a přispívat na jeho léčbu a krmení. Taková péče je nejčastěji pro psy staré, nemocné, nebo pro ty, kteří už špatně snášejí přesuny a změny prostředí. Psů v doživotní péči má nyní spolek třináct. Ačkoliv by se virtuální adopce mohla zdát jako malá pomoc, ve spolku ji opravdu ocení. „Někdy nám posílají příspěvek i důchodci, kteří si ze svého malého důchodu doslova utrhnou padesát korun a mají radost, že přispěli na konkrétního psa. Jsme za to rádi, protože když takto přispěje třeba padesát lidí, už to nějakou částku dá. Náklady za doživotní pejsky jsou kolem 20 tisíc měsíčně, a ty peníze musí odněkud přijít, nemáme žádné dotace,“ říká Simona Štěpánková.

Pomáhají dárcovské SMS

Spolek získává peníze všude, kde se dá. K zajištění finančních prostředků jim pomáhá prodej předmětů pro psy ve stánku, se kterým jezdí po charitativních psích akcích. Dále aukce na Facebooku, které pořádají celoročně. Nově otevřeli e-shop, který jim velmi ulehčuje práci s prodejem ručně dělaných výrobků pro psy. Pro spolek byly vytvořeny speciální DMS (dárcovské SMS), z čehož mají velkou radost. Mají i veřejnou sbírku. Snaží se o to, aby mohli dát psům takovou péči, kterou potřebují. Že by psu odmítli léčbu kvůli finanční náročnosti, to je pro ně nemyslitelné. Není divu, že zkoušeli oslovit i různé firmy coby sponzory, ty ale většinou nemají zájem nebo poskytnou jen jednorázový dar – dlouhodobá spolupráce tam příliš nefunguje. Simona Štěpánková si pochvaluje, že spolek funguje dobře a lidé mu věří. Dříve prý zveřejňovali každou fakturu na Facebooku ve své skupině, aby lidé mohli kontrolovat, za co peníze utratili. Kvůli nařízení o osobní ochraně údajů to už nyní nedělají, stále jsou ale schopní prokázat, za co platí a kam vybrané peníze jdou. Fungují díky lidem, kteří jim pomáhají.

Pes musí majitele chtít

Pro zájemce o psy mají ve spolku zaběhnutý systém. Jakmile zájemce kontaktuje spolek s žádostí o konkrétního psa, vyzpovídají ho a domluví termín návštěvy psa v dočasné péči. Tam proběhne seznámení psa se zájemcem, přičemž se sleduje, jak se pes chová a zda má o kontakt s člověkem zájem. Je důležité, aby si pes svého páníčka vybral. Zájemce se s ním může jít projít ven a pomazlit se s ním. Pokud je spokojenost na obou stranách, domluví se na dalším postupu a odjede domů bez psa. Poté se uskuteční předadopční kontrola u zájemce doma, kterou provádí vždy někdo ze spolku, aby zjistil, jaké podmínky člověk skutečně nabízí a zda jsou pro psa vhodné. Pakliže zjistí, že jsou, může si zájemce psa adoptovat. „Bez těchto kontrol to neděláme, nebo jen zcela výjimečně, pokud to má někdo opravdu daleko. Také nemohu po „dočaskářích“ požadovat, aby jezdili po republice představovat psy k adopci. Ten zájemce musí projevit skutečný zájem. Někdy dáváme staré pejsky i nepojízdným důchodcům. Tam uděláme předadopční kontrolu nejdřív, a pokud zjistíme, že je vše v pořádku, tak si při návštěvě v dočasce mohou toho pejska už odvézt, pokud ho chtějí. To pak funguje tedy trochu obráceně,“ vysvětluje zakladatelka spolku.

Funkční spolupráce

Spolek Pes nejvěrnější přítel spolupracuje i s dalšími útulky a azyly. Například když někdo zavolá, že potřebuje přemístit psa do domácí péče, většinou mu spolek vyhoví. Nyní, když mají ale plný stav, a přesto by potřebovali nějakého psa v nouzi umístit, mohou se obrátit na další útulky a vědí, že když někoho přes den osloví, většinou se už večer někdo psa ujme, což je naprosto skvělé. Spolek se jezdí často prezentovat na různé akce, ale jelikož mají jeho členové několik dalších funkcí, nemohou být všude. Mezi jejich oblíbené patří Psí hvězdy, které se konají ve Vestci u Prahy. I tam mohou navazovat vztahy s dalšími organizacemi. Výborná spolupráce funguje i s internetovým webem Click and Feed, díky kterému se doslova plní misky útulkovým psům. Nyní od nich spolek dostal asi 400 kilogramů krmiva. Před nedávnem zde potřebovali i vodítka a kšíry, ale to museli pozastavit, protože jejich skladovací prostor se rychle naplnil. V současné chvíli tedy spolek využije především finanční dary. Také hledají tiskárny pro tisk letáků, protože i to je finančně nákladné.

Plány do budoucna

Co se týče dalších plánů, má Simona Štěpánková v hlavě spoustu nápadů, ale zatím na ně není kapacita. „Spolek má těch činností tolik, že to musíme brát rozumně. Teď je hlavní azyl. Děláme brigády a pracujeme na něm. Bude ve Všetatech u Rakovníka. Je to velký dům, který bude napůl pro správce a napůl pro psy. Budou tam venkovní kotce i velká zahrada. Očekávám, že tam bude trvale přiměřené množství psů, přibližně 15–20 malých a 5–10 velkých, ale to teprve uvidíme.“

Pes nejvěrnější přítel, z. s.
U Strouhy 529
Vestec
tel.: 775 203 832
e-mail: pesnejvernejsipritel@seznam.cz
web: www.pesnejvernejsipritel.cz
Účet: 222666000/2010


Text a foto: Marie Trauškeová


 

■ nahoru


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Rozumím!