pomáháme

Pomocné tlapky o. p. s. - asistenční psi pro
zdravotně postižené

Helppes - Centrum výcviku psů pro postižené o.s.®

 O.S. Srdcem pro kočky

nadační fond Pes v nouzi

SmartDog s.r.o. Slovensko

Vytí vlků se táhne kaňonem Lužnice

Majitelé psů toužící poznat pradávné předky svých miláčků mají další šanci, jak je pozorovat v rozlehlém přírodním areálu. Skupinu arktických vlků, jednoho z největších poddruhů vlka, má nová zoologická zahrada v Táboře.

 

Možná si vzpomene na situaci před několika lety, kdy zoo v Táboře měla značné problémy a jejímu téměř jistému zániku pro velké finanční zadlužení zabránil nový majitel. Je jím Evžen Korec, původně vědec zabývající se onkologií, který se před více než pětadvaceti roky dal na podnikání a dnes je generálním ředitelem významné developerské společnosti Ekospol. Jak říkají jeho nejbližší spolupracovníci, jemu ani tak nešlo o záchranu zoologické zahrady jako takové, ale o zvířata v ní žijící. Ta by na to doplatila, neboť měla být rozprodána nebo umístěna do přechodných zařízení, takže jejich budoucnost by byla velmi nejistá.

Nový směr

Když se Evžen Korec a jeho nový odborný tým ujali zoo, museli řešit mnohé nedomyšlené koncepční záležitosti. „Původně byla zoo pojatá jako podnikatelská záležitost, jejímž cílem bylo prosté ukazování zvířat. Jenomže zoo není a nemůže být vybudována primárně pro byznys, neboť spadá spíše do osvěty. Proto je naše filozofie zcela odlišná a je v souladu s mnoha důležitými společenskými posláními moderních zoologických zahrad. Tomu odpovídá i řada našich koncepčních opatření a výhledů do budoucna,“ říká hlavní zoolog Ondřej Kott a dokládá to na některých příkladech. „Jako každá kvalitní zoo chceme uspokojovat návštěvníky toužící vidět oblíbená exotická i domácí zvířata v pokud možno co nejvíce přirozeném přírodním prostředí, které je pro ně plně odpovídající. To návštěvníci velmi intenzivně vnímají. Zároveň však chceme vzdělávat širokou veřejnost a aktivně přispívat k záchraně ohrožených druhů zvířat. Třeba i těch, které už ve volné přírodě nežijí. Necháme zde tedy dožít chovatelsky i ochranářsky neperspektivní lvy a tygry nejasného původu, ale jejich nástupci už musí být geneticky čistí a koncepčně zahrnutí do záchovných programů v rámci Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA),“ zmiňuje zoolog jeden ze směrů, kudy se bude Zoo Tábor ubírat. Zdali uvidíme v budoucnu v Táboře třeba berberské lvy, kteří žili v severní Africe a kde už byli vyhubeni před několika desítkami let, zatím není jisté. Je to však jeden ze záměrů, a milovníci velkých koček by to jistě uvítali. Jisté však je, že lvi budou mít v budoucnu důstojnější a větší výběh. Ten stávající je z období bývalého majitele zahrady a neodpovídá standardům současných moderních zoologických zahrad.Vítané oživení

Táborská zoo patří mezi ty, kam může návštěvník vstoupit se psem. To uvítají majitelé psů, ale dobře to dělá i šelmám. Lvi, tygři, rysi i puma mají co pozorovat, mohou nasávat nové pachy a v jejich hlavách se nepochybně tvoří přirozené představy o možném lovu. Vlci na psech zřejmě vidí potenciální potravovou konkurenci a chovají se zcela jinak než kočkovité šelmy. Vlci zaujímají místa na záměrně vybudovaných vyvýšeninách, aby pozorovali čtyřnohé soky, nebo vyhlíželi kořist v podobě nedaleko se pasoucí jelení zvěře. Kočkovité šelmy zase zaujímají místa vhodná k výpadům na možnou kořist. Někdy lze pozorovat hru jejich napnutých svalů, k výpadu však nikdy nedojde, protože se už dávno přesvědčily nejprve o varovném elektrickém ohradníku a pak o zcela neproniknutelné plotové bariéře. Obvykle po krmení je však můžeme vidět, jak se bezstarostně rozvalují na pohodlných místech a v klidu tráví. Pokud si návštěvník nechá dostatek času na pozorování, třeba právě páru lvů nebo skupiny vlků, může se přesvědčit o zajímavých prvcích z repertoáru jejich chování. Jenomže čekání na nějaké akční chování zvířat brzy omrzí ty nejmenší návštěvníky. To v táborské zoo dobře vědí, a proto mají pro děti připravené to, co je vždy zaujme. „Školáci i předškoláci se sice rádi podívají na atraktivní šelmy, ale brzy je to omrzí, protože jejich aktivita je jen chvilková a pokrmení skoro žádná. Proto mají raději třeba obyčejné domácí kozy, neboť ve stádu se stále něco děje. Kozy jsou zvědavé a akční, a protože je možné k nim do ohrady také vstoupit a krmit je pamlsky z automatu, pak je to pro děti zábava na hodně dlouhou dobu,“ říká hlavní zoolog.

Návraty

Návraty původních zvířat do přírody bývají náročné, ale i na těch se chce táborská zoo podílet. Proto k jejím aktivitám patří i v roce 2016 založený chov zubra evropského. Je to impozantní zvíře a váha samce se blíží k jedné tuně. Díky okolním lesním pozemkům i pastvině se zoo podařilo vytvořit pro tato zvířata přirozené rozlehlé prostředí. Většinou je však dostupné zraku návštěvníka, aby si mohl vychutnat krásu tvora, který kdysi dávno obýval i naše lesy. „Celosvětovou populaci tvoří něco málo přes šest tisíc jedinců, ale pro stabilní záchranu tohoto druhu jich je potřeba nejméně deset tisíc. Zapojili jsme se do evropského záchranného programu nížinné bělověžské linie zubra evropského. Naším cílem je odchov mláďat, která budou vypouštěna do vhodné lokality v rámci českých projektů návratu zubrů do volné přírody,“ vysvětluje Ondřej Kott a dodává, že v tomto směru zoologická zahrada úzce spolupracuje s českými i zahraniční koordinátory chovu zubrů. Dvě krávy zoo získala ze soukromého chovu na pobřeží Baltu v německo-polském pohraničí, další dvě pak ze zoo v Norimberku. Chovný býk pochází z Polska. Můžeme se tedy těšit, že i díky táborské zoo jednou spatříme v našich lesích tyto krásné kopytníky. A měli bychom se jich bát? „To rozhodně nemusíme, pokud se k nim nebudeme příliš přibližovat nebo je provokovat. Zubr je z podstaty velmi plaché zvíře a o setkání s člověkem rozhodně nestojí,“ říká zoolog.

Pro milovníky psovitých

Návštěvníci, které nejvíce do zoologických zahrad přitahují psovité šelmy, se v té táborské mohou těšit na změnu spočívající v doplňování nebo výměně vlků arktických. „Jednu velkou změnu už máme za sebou. V době, kdy jsme převzali táborskou zahradu, byli vlci zcela nevhodně ve společném výběhu s medvědy hnědými. Byl to skutečně velký problém a amatérským dědictvím po bývalém managementu zahrady. Pochopitelně docházelo k vzájemným potyčkám mezi oběma druhy zvířat. Konflikty se objevily i mezi medvědy. Nyní mají vlci svůj velkorysý výběh, který jim členitostí i porostem vyhovuje a zároveň je přehledný pro návštěvníky,“ popisuje Ondřej Kott jeden z vyřešených problémů. Tím však změny neskončily, milovníci zoologických zahrad se mohou těšit na další příjemná překvapení. Zavítat do této jihočeské zoo určitě stojí zato, třeba si můžeme odskočit od řeky, pokud budeme sjíždět na kánoi nebo raftu Lužnici. Pro vodáky je to neobvyklá příležitost. Děti se rozhodně nudit nebudou, neboť když se nabaží dovádění se stádečkem koz, mohou se stejný zaujetím pozorovat třeba lumpačení sedmi nosálů červených a desítky dalších zvířat.

Text a foto Josef Růžička

 

■ nahoru


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Rozumím!