pomáháme

Pomocné tlapky o. p. s. - asistenční psi pro
zdravotně postižené

Helppes - Centrum výcviku psů pro postižené o.s.®

 O.S. Srdcem pro kočky

nadační fond Pes v nouzi

SmartDog s.r.o. Slovensko

Inspirace na výlety: Městem krále Jiřího

Město stejně tak malebné jako léčivé.

 

Populární lázně a jejich okolí byly vyhlášeny městskou památkovou zónu, která chrání historické jádro města a přilehlou lázeňskou čtvrť. A my, milovnící psů, můžeme ocenit, že vše si můžeme vychutnat i se svými psy. Pokocháme se nejen památkami, ale i skvostným parkem a malebnými zákoutími nabřezích řeky Labe.

Prameny oživily město

Před naší návštěvou jsme toho o Poděbradech mnoho nevěděli. Tušili jsme však, že objevení minerálních pramenů dalo městu nový, životodárný směr. První pramen byl vyvrtán relativně nedávno a to v roce 1905, v roce 1907 byly vyvrtány tři další (Bülowův, Hohenlohe a Charicléa) a v roce 1908 byly konečně založeny poděbradské lázně. V témže roce 5. června vysvětil královéhradecký biskup Doubrava budovu Knížecích lázní. V červnu 1910 odkoupilo Knížecí lázně město a dalo navrtat další prameny, takže počátkem 20. let se tu nacházelo již dvanáct zřídel a v roce 1930 dokonce šestnáct. Město začalo horečně stavět; nový ráz mu vtiskl především architekt a urbanista František Janda, který vytvořil koncepci lázeňského středu v secesním slohu.
Za první republiky se Poděbrady staly významnými lázněmi především zásluhou pražského kardiologa Václava Libenského. Navíc František Janda vypracoval urbanistický plán dalšího rozvoje Poděbrad, lázeňský střed rozšířil až k železnici a založil významný lázeňský park.Se psy jen po cestě

Naši cestu jsme započali u půvabného poděbradského jezera (v blízkosti jezera se nachází bezplatné parkoviště), které vzniklo zatopením pískovny po ukončené těžbě. Dlužno zdůraznit, že psi se zde v letní sezóně koupat nemohou a je nutno je vodit pouze po cestě na vodítku.

Zajímavé zdymadlo, aneb Cesta na ostrov

Poděbradské zdymadlo se nachází jižně od náměstí Anežky České naproti poděbradskému zámku. O vybudování staveb, z nichž nejvýznamnější jsou jez, plavební komora a malá vodní elektrárna bylo rozhodnuto již v roce 1900 v souvislosti s celkovou regulací řeky Labe. Původní most pro pěší byl v 70. letech zbourán a nahradila ho nová lávka pro pěší a cyklisty. Veřejnosti je rovněž zpřístupněn ostrov mezi zdymadlem a plavební komorou. Roku 2017 byla hydroelektrárna prohlášena národní kulturní památkou České republiky.
Při prohlídce zdymadla se zcela určitě pokocháme i pohledem na plující výletní loď Král Jiří.

Lázeňský park

Poděbradský park není pouhým lázeňským parkem, ale kvůli svému umístění v centru města mezi prvorepublikové funkcionalistické nádraží a historické náměstí plní i funkci komunikačního a kompozičního uzlu, respektive centrálního "zeleného" prostoru. Zároveň je i společenským centrem pro místní, turisty i pro lázeňské hosty. Park je obklopen prvorepublikovou zástavbou, z nichž jedna je lázeňskou promenádou, která spojuje náměstí s nádražím.

Trpaslík a květinové hodiny

Populární květinové hodiny v lázeňském parku náleží již mnoho let ke koloritu města a patří k oblíbeným zastávkám návštěvníků. Poprvé byly vytvořeny v roce 1932 a inspirace pocházela z podobných hodin v německé Žitavě. Každý den okolo šesté hodiny ranní zahradník mění datum tvořené sazenicemi eševerie ozdobné na aktuální hodnotu. Výzdoba těchto atraktivních hodin se skládá z více než 7000 kusů květin, které jsou v době vegetace dvakrát denně automaticky zavlažovány vodním systémem. Čas v pravidelných intervalech odbíjí trpaslík. V 60. letech 20. stol. byl - v rámci boje proti kýči - trpaslík odstraněn a nahrazen rudým srdcem na žulovém hranolu. Legrační mužíček "se skrýval" v Technických službách města Poděbrady, až ho vysvobodila Anna Vodičková, která mu poskytla útočiště na své horské chalupě. V roce 1997 se trpaslík vrátil do Poděbrad a od května se znovu vrátil ke své práci - odbíjení času. Ale ani tehdy to neměl zrovna lehké, poněvadž mu často kradli kladívko nebo koženou zástěrku. V roce 2006 došlo k velké rekonstrukci lázeňského parku, při níž byl trpaslík skryt za květinové hodiny pod koruny vrb, odkud dodnes z bezpečného úkrytu každých patnáct minut odbíjí neúprosný běh času. Na jeho původní místo byla umístěna skulptura tří bronzových srdcí na kamenných hranolech.

Poděbradský zámek

Vzácná historická památka stojí na místě středověkého hradu. Podle písemných památek zámeckého archivu a podle Františka Palackého a rožmberského kronikáře V. Břežana se zde narodil v den sv. Jiří roku 1420 jeden z nejslavnějších Čechů - pozdější český král Jiří Poděbradský. (Pomník Jiřího z Poděbrad najdeme na hlavním náměstí.)
V jihovýchodním rohu vnitřního nádvoří zámku nalezneme zámeckou studnu, která kdysi bývala jediným kvalitním zdrojem pitné vody pro zámek i celé město. Byla vysekána ve 13. stol.v opukové skále do hloubky třinácti metrů. Značný provoz u studny, která byla před vchodem do knížecí rezidence, přinutil knížete Hohenlohe nechat vybudovat vodovod do města a vrtat další studny. Při této činnosti byl objeven i první pramen známé Poděbradky právě na tomto nádvoří.
Na nádvořích nás zaujaly instalace moderního umění i růžové keře vysazené významnými osobnostmi. Dnes je v poděbradském zámku umístěno muzeum a Ústav jazykové a odoborné přípravy zahraničních studentů Univerzity Karlovy.

Havířský kostelík a zázračný dub

Na levém břehu Labe stojí nedaleko mostu památný havířský kostelík, v jehož průčelí je nápis: Léta Páně 1496 pozdvihnuvše se někteří z havířů kutnohorských proti svým starším pro křivdu činěnou jim při rudách - byli křivě obžalováni u krále Vladislava (Vladislav II. Jagelonský). Tři na Křivoklátě a deset jich v Poděbradech bylo uvězněno." Téhož roku byli havíři sťati. Jejich krev skropila větve dubu, který se potom prý každý rok odíval listím s rudými skvrnami a i jeho žaludy byly narudlé a jejich kalíšky se podobaly havířským kápím. K zázračnému dubu přicházeli lidé i z veliké dáli a odnášeli si zvláštní žaludy jako vzácnou relikvii a nosili je jako amulet, který je chránil před zlem a neštěstím. Žaludy se dostaly i do ciziny, kde byly zasazovány do stříbra a zlata. Památný dub zde rostl až do roku 1784. Nyní tu roste nový, avšak již bez krvavých skvrn.

Zajímavosti v okolí

Samotné Poděbrady jsou pro turistu velmi zajímavé, pokud však chce zapátrat v jejich okolí, můžeme doporučit národní přírodní rezervaci Libický luh, která je pozůstatkem lužních lesů, které se vyskytovaly v minulosti v celé oblasti. Libický luh se nachází ve směru na Libici nad Cidlinou.


Text: Jaroslav Monte Kvasnica
Foto: Jiřina Lacinová

 

■ nahoru


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Rozumím!